strategia

Gestorka stratégie naživo z RTVS

Participácia odbornej verejnosti, transparentnosť a objektívnosť medzirezortný a medzi sektorový prístup princíp nadstraníckosti dlhodobá perspektíva rozvoja kultúry jednotná stratégia pre kultúrne sektory celospoločenský dopad adresné a konkrétne návrhy riešení s vyčísleným dopadom na rozpočet rešpekt voči tvorcom a organizátorom v oblasti kultúry prepojenie s medzinárodnými snahami o riešenie klimatickej krízy Ide o komplexný strategický materiál, […]

Vernisáž výstavy Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Participácia odbornej verejnosti, transparentnosť a objektívnosť medzirezortný a medzi sektorový prístup princíp nadstraníckosti dlhodobá perspektíva rozvoja kultúry jednotná stratégia pre kultúrne sektory celospoločenský dopad adresné a konkrétne návrhy riešení s vyčísleným dopadom na rozpočet rešpekt voči tvorcom a organizátorom v oblasti kultúry prepojenie s medzinárodnými snahami o riešenie klimatickej krízy Ide o komplexný strategický materiál, […]

Čo robí ministerstvo kultúry v lete?

Participácia odbornej verejnosti, transparentnosť a objektívnosť medzirezortný a medzi sektorový prístup princíp nadstraníckosti dlhodobá perspektíva rozvoja kultúry jednotná stratégia pre kultúrne sektory celospoločenský dopad adresné a konkrétne návrhy riešení s vyčísleným dopadom na rozpočet rešpekt voči tvorcom a organizátorom v oblasti kultúry prepojenie s medzinárodnými snahami o riešenie klimatickej krízy Ide o komplexný strategický materiál, […]

Tím KKP 2030 na festivale Pohoda

Participácia odbornej verejnosti, transparentnosť a objektívnosť medzirezortný a medzi sektorový prístup princíp nadstraníckosti dlhodobá perspektíva rozvoja kultúry jednotná stratégia pre kultúrne sektory celospoločenský dopad adresné a konkrétne návrhy riešení s vyčísleným dopadom na rozpočet rešpekt voči tvorcom a organizátorom v oblasti kultúry prepojenie s medzinárodnými snahami o riešenie klimatickej krízy Ide o komplexný strategický materiál, […]

Prezentácia prijatej stratégie

Participácia odbornej verejnosti, transparentnosť a objektívnosť medzirezortný a medzi sektorový prístup princíp nadstraníckosti dlhodobá perspektíva rozvoja kultúry jednotná stratégia pre kultúrne sektory celospoločenský dopad adresné a konkrétne návrhy riešení s vyčísleným dopadom na rozpočet rešpekt voči tvorcom a organizátorom v oblasti kultúry prepojenie s medzinárodnými snahami o riešenie klimatickej krízy Ide o komplexný strategický materiál, […]

Analýza stavu kultúrya kreatívneho priemyslu

Ide o komplexný strategický materiál, ktorý bude pomenúvať výzvy, míľniky, ciele a merateľné indikátory pre oblasť kultúry v Slovenskej republikebude obsahovať priority, vízie, konkrétne prostriedky ich naplnenia a pomenovanie súčasného stavu spĺňania cieľov kultúrnych politík s uvedenými nástrojmi na zlepšenieslovenská kultúrna politika prejde na výsledkovo orientované riadenie rezortu a bude uvedený nový systém merania výsledkovstratégia […]

Konferencia: Kultúra a náš svet

Ide o komplexný strategický materiál, ktorý bude pomenúvať výzvy, míľniky, ciele a merateľné indikátory pre oblasť kultúry v Slovenskej republikebude obsahovať priority, vízie, konkrétne prostriedky ich naplnenia a pomenovanie súčasného stavu spĺňania cieľov kultúrnych politík s uvedenými nástrojmi na zlepšenieslovenská kultúrna politika prejde na výsledkovo orientované riadenie rezortu a bude uvedený nový systém merania výsledkovstratégia […]