Dokumentácia

Dobre spravovaná kultúra 

Od 18. do 19. septembra 2023 sa v Bratislave konala odborná konferencia, ktorú organizuje ministerstvo kultúry so zámerom predprípravy Zákona o kultúre. Prvý deň konferencie sa uskutočnil v kinosále Slovenskej národnej galérie a v rámci prednášok a odborných panelov rozobral kľúčové témy akými sú verejný záujem, ciele kultúrnej politiky a ich využitie či potreba a význam spoluprác. Konferencia bola prvý deň rozdelená do troch panelových diskusií.

1. Verejný záujem v oblasti kultúry

Prezentujúca:
Zuzana Ivašková, poradkyňa ministerky kultúry SR

Diskutéri:
Silvia Hroncová, ministerka kultúry SR
Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti
Róbert Špoták, riaditeľ Fondu na podporu umenia
Viera Dubačová, divadelná režisérka a občianska aktérka

Moderátor:
Oliver Rehák

2. Ciele kultúrnej politiky

Prezentujúci:
Marcel Čas, Inštitút kultúrnej politiky, MK SR

Diskutéri: 
Matúš Bieščad, štátny tajomník MK SR
Marcel Čas, riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky, MK SR
Jana Knežová, vedúca odboru kultúry, Košický
samosprávny kraj
Marek Engeľ, analytik, Inštitút environmentálnej politiky, MŽP SR
Zuzana Révészová, sociologička, Spolka

Moderátor:
Oliver Rehák

3. Potreba a význam spoluprác

Prezentujúci:
Jakub Bakule, Kulturní a kreativní federace, ČR

Diskutéri:
Mária Beňačková Rišková, gestorka tvorby Stratégie kultúry
a kreatívneho priemyslu SR 2030
Jakub Bakule, analytik, Kulturní a kreativní federace, ČR
Maroš Brojo, generálny manažér, Slovak Game Developer
Association
Juraj Heger, predseda, Združenie vydavateľov a kníhkupcov
Slovenskej republiky

Moderátor:
Oliver Rehák

Dátum: 18. – 19. 9. 2023
Miesto: Slovenská národná galéria

Jednotlivé bloky z prvého dňa konferencie Dobre spravovaná kultúra boli streamované naživo, ich záznamy sú dostupné na: https://fb.watch/n8rqDxwlx9/ a https://fb.watch/n8rseoWaOk/

Atmosféru Konferencie: Dobre spravovaná kultúra, ako aj bezprostredné reakcie účastníkov si môžete pozrieť v aftermovie tu https://youtu.be/F7sUUbVnsdo.

Dobre spravovaná kultúra aftermovie

Fórum pre kultúru
Stratégia kultúry 2030 – vízia a ciele

 

Diskutujúci/-a:
Radoslav Kutaš 
Mária Beňačková Rišková
Matúš Bieščad
Stanislav Krajči

Moderátor: Michal Hvorecký

Dátum: 13. 2. 2023, 18:00 – 19:30
Miesto: Slovenská národná galéria

 

Foto: Adam Šakovy

Fórum pre kultúru
Diskusia k strategickému smerovaniu štátnej kultúrnej politiky

Diskutujúci/-a:
Radoslav Kutaš 
Mária Beňačková Rišková
Matúš Bieščad

Moderátorka: Hana Skljarszka

Diskusia sa koná pri príležitosti tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030.

Dátum: 6. 10. 2022, 16:30 – 19:00
Miesto: A4 – priestor súčasnej kultúry

 

Foto: Adam Šakovy

Kultúra a náš svet

Vízie a kontexty – Výzvy a priority

Konferencia pri príležitosti tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Dátum: 16. – 17. 5. 2022

Miesto konania: Nová budova Slovenského národného divadla, Pribinova 17, Bratislava

Konferencia Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority) sa stala príležitosťou na diskusiu o vznikajúcej Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, ale predovšetkým o rôznych mierkach pohľadu na súčasnú kultúru, od globálnej perspektívy až po špecializované sektorové prístupy.

Počas prvého dňa sa program zameral na vízie kultúry v súčasnom svete a na vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza kultúra na Slovensku po tridsiatich rokoch samostatnosti. Téme strategického plánovania sa venovali popoludňajšie panelové diskusie a prezentácie venované spolupráci a možnostiam prepojenia rôznych strategických dokumentov. Na záver dňa zástupcovia prípravného tímu stratégie predstavili zámer a metódy svojej práce i možnosti participácie odbornej verejnosti.

Druhý  deň konferencie bol venovaný workshopom, v ktorých účastníci a účastníčky diskutovali o aktuálnych potrebách a výzvach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, a to v kontexte aktuálnych spoločenských, politických a environmentálnych zmien. Cieľom stretnutí bolo sformulovať aktuálne problémy kultúry a kultúrnej politiky a pokúsiť sa definovať priority, ktoré by kultúrna politika mala riešiť.

 

Hlavný organizátor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Spolupráca: Inštitút kultúrnej politiky MK SR, Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel, OZ Stojíme pri kultúre, Slovenské národné divadlo

Koncepcia a dramaturgia: Mária Beňačková Rišková, Matúš Bieščad, Stanislav Krajči, Laco Oravec

Spolupráca na koncepcii (MK SR): Branislav Bango, Eva Bajtayová, Katarína Bartal, Petra Bobíková, Zuzana Borošová, Elena Brnčalová, Marcel Čas, Radovan Čikeš, Oľga Davalová, Zuzana Došeková, Ľudmila Dragulová, Patrícia Ďurčanová, Mária Fabušová, Dária Hamajová, Andrej Jaroš, Miroslava Kaňa, Viktória Knappová, Zuzana Kaliská, Zuzana Kochánková, Lucia Konturová, Klaudia Košťáliková, Lenka Kramolišová, Jozef Kušnír, Radoslav Kutaš, Ivana Maláková, Zuzana Megová, Karin Ozoráková Ladovská, Beatrix Ordódy, Ján Paprčka, Michaela Rudyjová, Petra Rýchliková, Andrej Svorenčík, Jozef Švolík, Lucia Tollová, Zora Turancová, Nina Vidovencová

Moderovanie konferencie: Michal Hvorecký

Moderovanie panelových diskusií: Stanislav Krajči, Ladislav Oravec, Zuzana Uličianska

Facilitácia workshopov: Stanislav Krajči, Ladislav Oravec, Hana Skljarszka

Koordinácia organizačného tímu konferencie: Mária Beňačková Rišková, Matúš Bieščad, Dária Hamajová

Produkcia: Ľudmila Dragulová, Dária Hamajová, Erik Vilím

Produkčná a komunikačná podpora: Agáta Čechová, Lenka Kramolišová, Terézia Rajniaková, Kristína Rigerová

PR a komunikácia: Adriána Čahojová, Agáta Čechová, Ľudmila Dragulová, Dária Hamajová, Simona Novotná, Ľubomír Ondrejkovič, Zuzana Viciaňová

Technické zabezpečenie a koordinácia za SND: Viliam Švarda, Melita Macháliková a tím

Vizuálna identita konferencie a grafický dizajn: Katarína Balážiková

Redakcia a korektúra propagačných materiálov a textov: Jana Vicenová

Tlmočenie: ENTRANS s.r.o., Barbora Tricoire, Martin Majzlík

Fotodokumentácia: Adam Šakový

Technické zabezpečenie a réžia streamovania: Marek Valovčin a tím

Réžia, produkcia a zvuk videoankety: Martina Moučka, Ivan Ďurkech

 

Foto: Adam Šakový

Dokumentárne video Kultúra a náš svet


Koncept a produkcia videa: Marek Valovčin a tím

V dokumente zazneli názory organizátorov a účastníkov konferencie: Marek Adamov, Mária Beňačková Rišková, Matúš Bieščad, Lucia Dubačová, Dária Hamajová, Zuzana Révészová, Bohdan Smieška, Marta Smolíková

Kultúra po 30 rokoch samostatnosti Slovenska

Videoanketa s aktérmi kultúry a kreatívnych odvetví

Réžia, produkcia a zvuk videoankety: Martina Moučka, Ivan Ďurkech

Záznam zo živého vysielania programu konferencie