Tím tvorby Stratégie KKP SR 2030

Mária Beňačková Rišková

gestorka tvorby stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu
Slovenskej republiky 2030
koordinátorka Edičnej rady

Matúš Bieščad

generálny riaditeľ IKP
koordinátor tímu nadrezortnej spolupráce

Erik Vilím

projektový manažér

Dária Hamajová

koordinátorka za vecné útvary MK SR

Petra Rýchliková

koordinátorka za vecné útvary MK SR

Terézia Rajniaková

tajomníčka

Stanislav Krajči

koordinátor tímu participácie a komunikácie

Tím implementácie Stratégie KKP SR bude čoskoro zverejnený