Tím

Tím tvorby Stratégie KKP SR 2030

Realizačný tím a spolupráca pri tvorbe Stratégie KKP SR 2030

Vedenie MK SR: Natália Milanová, ministerka, Radoslav Kutaš, štátny tajomník 1
Koordinačný tím: Mária Beňačková Rišková, Matúš Bieščad, Dária Hamajová, Stanislav Krajči, Terézia Rajniaková, Petra Rýchliková, Erik
Podpora koordinácie: Zuzana Borošová, Marcel Čas, Zuzana Révészová, Andrej Svorenčík, Nina Vidovencová
Tím participácie a komunikácie: Ľudmila Dragulová, Stanislav Krajči, Laco Oravec, Hana Skljarszka, Erik Vilím
Podpora participácie: Barbara Gindlová, Alexandra Suchalová Poláková, Michal Sedlačko
Edičná rada: Mária Beňačková Rišková, Matúš Bieščad, Elena Brnčalová, Marcel Čas, Zuzana Kaliská, Laco Oravec, Zuzana Révészová, Andrej Svorenčík, Nina Vidovencová
Hlavná zostavovateľka dokumentu: Mária Beňačková Rišková
Spolupráca na zostavení dokumentu: Matúš Bieščad, Zuzana Kaliská
Redakcia: Elena Brnčalová, Zuzana Kaliská, Miroslava Kuracinová Valová, Petra Rýchliková, Michal Tóth, Jana Vicenová
Redakčná spolupráca: Matúš Bieščad, Terézia Rajniaková, Erik Vilím
Autori a autorky textov: Katarína Bartal, Mária Beňačková Rišková, Matúš Bieščad, Zuzana Borošová, Elena Brnčalová, Michaela Biskupič, Marcel Čas, Zuzana Došeková, Ľudmila Dragulová, Zora Jaurová, Dária Hamajová, Michal Hvorecký, Zuzana Kaliská, Stanislav Krajči, Barbora Morongová, Laco Oravec, Alexandra Poláková Suchalová, Zuzana Révészová, Hana Skljarszka, Andrej Svorenčík, Michal Tóth, Zora Turancová, Žaneta Turnerová
Externá spolupráca v rámci terminologickej skupiny: Zora Jaurová, Michal Hvorecký, Jana Levická
Odborné posudky: Marta Smolíková, Zora Jaurová
Členovia a členky prípravného tímu a/alebo spolupráca za útvary MK SR: Branislav Bango, Eva Bajtayová Bednáriková, Katarína Bartal, Michaela Biskupič, Petra Bobíková, Zuzana Borošová, Barbara Brathová, Elena Brnčalová, Marcel Čas, Radovan Čikeš, Juraj Daniš, Zuzana Došeková, Ľudmila Dragulová, Patrícia Ďurčanová, Jana Feková, Martina Grušková, Elena Gyurcsová, Dária Hamajová, Lenka Horská (Kramolišová), Júlia Choleva, Miroslav Kaňa, Zuzana Kaliská, Zuzana Kochánková, Lucia Konturová, Jozef Kušnír, Zuzana Megová, Ľubica Mésárošová, Mária Miniariková, Barbora Morongová, Katarína Nádaždyová, Beatrix Ordódy, Ján Paprčka, Radoslav Ragač, Peter Roháček, Michaela Rudyjová, Petra Rýchliková, Peter Senko, Richard Sládek, Andrej Svorenčík, Jozef Švolík, Lucia Tollová, Michal Tóth, Zora Turancová, Žaneta Turnerová, Denis Valent a ďalší zamestnanci a zamestnankyne MK SR.
Vizuálna identita: Helplab

Tím implementácie Stratégie KKP SR 2030

Vedenie MK SR: Silvia Hroncová, ministerka, Matúš Bieščad, štátny tajomník (do októbra 2023)

Koordinácia: Zuzana Ivašková (do októbra 2023)

Podpora koordinácie: Marcel Čas, Zuzana Borošová (IKP)

Gestorovanie a koordinácia pracovných skupín:

  • PS Priestor pre kultúru v médiách a boj s dezinformáciami: Gestori: Matúš Bieščad – ŠT (komunikačný), Ivana Maláková – GR SMAAP (vecný), Koordinátori: Zuzana Kaliská – OMPA, Viktória Knappová – OMPA, Oľga Davalová
  • PS Zákon o kultúre – systémové zmeny pre subjekty: Gestori pracovnej skupiny: Marcel Čas (vecný), Zuzana Ivašková (komunikačná), Koordinátori: Michal Tóth, Zuzana Borošová, Zuzana Došeková, Žaneta Turnerová
  • PS Dotačný systém MK SR: Gestorka pracovnej skupiny: Mgr. Paulína Szentesi, Koordinátorka:  Ing. Miroslava Vadovská
  • PS Participácia: Gestorka pracovnej skupiny: Dária Hamajová, Koordinátorka: Lenka Horská
  • PS Vzdelávanie: Gestorka: Barbora Morongová, Koordinátorka: Eva Bajtayová Bednáriková
  • PS Digitalizácia a informačné systémy: Gestor: Marcel Čas, Koordinátorka: Mária Miniariková 
  • PS Kultúrne dedičstvo: Gestor: Radoslav Ragač, GR SKDŠJ, Koordinátorky: Elena Brnčalová, OOPF SKDŠJ, Rýchliková Petra, OMGK SKDŠJ

 

Tím participácie a komunikácie: Zuzana Ivašková, Dária Hamajová, Ľudmila Dragulová, Kristína Dobiáš-Rúžičková, Zuzana Borošová, Michaela Biskupič, Lenka Horská

Podpora participácie: Alexandra Suchalová Poláková, Erik Vilím