Stratégia 2014 – 2020

Stratégia rozvoja kultúry 2014 – 2020

V prípade potreby štúdia archívu procesu prípravy tejto stratégie, prosím, kontaktujte Erika Vilíma (erik.vilim@culture.gov.sk).