Aktuality

Konferencia: Kultúra a náš svet

Ide o komplexný strategický materiál, ktorý bude pomenúvať výzvy, míľniky, ciele a merateľné indikátory pre oblasť kultúry v Slovenskej republikebude obsahovať priority, vízie, konkrétne prostriedky ich naplnenia a pomenovanie súčasného stavu spĺňania cieľov kultúrnych politík s uvedenými nástrojmi na zlepšenieslovenská kultúrna politika prejde na výsledkovo orientované riadenie rezortu a bude uvedený nový systém merania výsledkovstratégia sa stane súčasťou systémov revízií výdavkov, ktoré sa majú opakovať ako spôsob posudzovania hodnoty za peniaze verejných prostriedkov na Slovenskuaktualizácia plánovania je nevyhnutná aj v súvislosti so zmenami v oblasti tvorby a manažmentu kultúry v postpandemickom obdobízameria pozornosť politiky i verejnosti na globálne problémy a navrhne rámec pre ich riešenie (klimatická zmena, kríza demokracie a iné hrozby pre kultúru a celú spoločnosť)