Prezentácie

 

Dobre spravovaná kultúra – zámery pre Zákon o kultúre

Prezentujúca: Zuzana Ivašková, MK SR

PREZENTÁCIA

 

Ciele kultúrnej politiky

Prezentujúci: Marcel Čas, Inštitút kultúrnej politiky, MK SR

PREZENTÁCIA

 

Potreba a význam spolupráce

Prezentujúci: Jakub Bakule, Kulturní federace, ČR

PREZENTÁCIA